Обновено: вторник, 29 ноември 2022 10:32

Изпитни комисии по чужди езици

                          

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ:         доц.д-р Калина Филипова Ишпекова – Братанова

                                     [email protected]

                                     [email protected]

                 

ЧЛЕНОВЕ:                ст. пр.Радмила Петрова Каишева
                                   [email protected]

                                   [email protected]

      
                                   ст.пр.Виржиния Владиславова Новкиришка
                                   [email protected]
                                   [email protected]

         

НЕМСКИ ЕЗИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ст.пр.д-р Силвия Василева Василева
                                   [email protected]
                                   [email protected]

        

ЧЛЕНОВЕ:               ст.пр.Красимира Добрева Христова – Найденова
                                  [email protected]

                      

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      проф.д-р Даниела Николаева Кох – Кожухарова
                                  [email protected]
                                  [email protected]

             

ЧЛЕНОВЕ:              ст.пр.Боряна Недялкова Цанева
                                 [email protected]
                                 [email protected]


ИСПАНСКИ ЕЗИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     проф.д-р Даниела Николаева Кох – Кожухарова
                                 [email protected]
                                 [email protected]

        

ЧЛЕНОВЕ:            доц.д-р Стефка Василева Кожухарова
                               [email protected]
                               [email protected]

      

РУСКИ ЕЗИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    доц.д-р Антония Иванова Пенчева
                               [email protected]
                               [email protected]

        

ЧЛЕНОВЕ:           ст.пр.Светослав Валентинов Арсениев
                              [email protected]
                              [email protected]