Обновено: сряда, 13 януари 2021 13:55

Изпитни комисии по чужди езици

                     

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ст. пр. д-р Калина Филипова Ишпекова – Братанова

                                  kalina.bratanova@unwe.bg

                                  kalina.bratanova@abv.bg

ЧЛЕНОВЕ:                ст. пр. Радмила Петрова Каишева
                                   r.kaisheva@unwe.bg

                                   r.kaisheva@gmail.com

                                   ст. пр. Виржиния Владиславова Новкиришка
                                   vnovkirishka@unwe.bg
                                   novkirishka@yahoo.com

НЕМСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ст. пр. д-р Силвия Василева Василева
                                  s.vasilyeva@unwe.bg
                                  slv_vasileva@yahoo.com

ЧЛЕНОВЕ:               ст. пр. д-р Мина Стойчева Митева – Хубенова
                                  m.mityeva-hoobyenova@unwe.bg
                                  timco@abv.bg

ФРЕНСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ст. пр. Лилия Руменова Герджикова – Желева
                                  lgerdzhikova-zheleva@unwe.bg
                                  lilia_guerdjikova@yahoo.fr

ЧЛЕНОВЕ:               ст. пр. Стоян Груев Апостолов
                                  s.apostolov@unwe.bg
                                  stoyan_apostolov@yahoo.com

ИСПАНСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      доц. д-р Стефка Василева Кожухарова
                                  skozhuharova@unwe.bg
                                  orionstars@abv.bg

ЧЛЕНОВЕ:              ст. пр. д-р Татяна Петкова Иванова
                                  t.ivanova@unwe.bg
                                  tatyanaivanova@yahoo.es

РУСКИ ЕЗИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     доц. д-р Антония Иванова Пенчева
                                 apencheva@unwe.bg
                                 penchevatoni@gmail.com

ЧЛЕНОВЕ:             ст. пр. Светослав Валентинов Арсениев
                                sarseniev@unwe.bg
                                sv_arseniev@abv.bg