Обновено: вторник, 16 октомври 2018 13:35

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година

Минимален успех за класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително.

Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително.

Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на друг университет.

Настанителните заповеди и разменните писма на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС (блок 23А, ниско тяло).

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.10. до 26.10.2018 г.  (в работните дни).