100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 12 декември 2019 15:00

Редовни изпити и класирания

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ЯНУАРИ 2020 Г.

  1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 09.12.2019 г. до 20.12.2019 г. и от 02.01.2020 г. до 10.01.2020 г.
  2. Прием на документи за хартиена сесия – от 09.12.2019 г. до 20.12.2019 г. и от 02.01.2020 г. до 16.01.2020 г.
  3. Кандидатмагистърски тест в електронен формат – от 13.01.2020 г.
  4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 14.01.2020 г.
  5. Кандидатмагистърски тест в хартиен формат – 19.01.2020 г. oт 10 ч.
  6. Изпит по английски език в хартиен формат - 19.01.2020 г. от 12 ч.
  7. Изпит /есе в хартиен формат – 19.01.2020 г. от 14 ч.
  8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 21.01.2020 г.
  9. Обявяване на класиране – 23.01.2020 г.
  10. Записване на новоприети студенти – от 27.01 до 31.01.2020 г. (без събота и неделя).