Обновено: неделя, 03 февруари 2019 21:45

График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2018/2019 г.

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 11.02. - 14.02.2019 г.
четвърти и пети курс
2 15.02 - 20.02.2019 г. трети курс
3 21.02 - 26.02.2019 г. втори курс
4 27.02 - 05.03.2019 г. първи курс

 

Дистанционно обучение

Студентите, които записват летен семестър на първи курс да носят заявление за избираемите дисциплини от тукКурс


Направление (поднаправление)
специалност
Срокове
за записване
първи курс


„Администрация и управление“

11.02.2019 г.


„Икономика, общество и човешки ресурси“
„Икономика и инфраструктура“

12.02.2019 г.


„Финанси, счетоводство и контрол“

13.02.2019 г.

втори курс


„Администрация и управление“
и
„Финанси, счетоводство и контрол“

14.02.2019 г.


„Икономика, общество и човешки ресурси“
и
„Икономика и инфраструктура“

15.02.2019 г.
 трети курс


„Бизнес администрация“
„Публична администрация“
„Регионално развитие“

18.02.2019 г.


„Икономика“
„Маркетинг“

19.02.2019 г.


„Счетоводство и контрол“

20.02.2019 г.
четвърти курс


за всички специалности

21.02 – 22.02.2019 г.Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.