Обновено: петък, 01 септември 2017 10:16

Международни магистърски програми в УНСС

   

АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА
ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“
НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Успешно завършилите  получават диплома от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. Програмата е създадена през 2007 г. Сега в нея се обучава десетият випуск. Тя е с продължителност четири семестъра, като първите два семестъра са в УНСС, третият – в Университета Нотингам Трент, а четвъртият семестър, в който има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, може да бъде по желание в България или Великобритания. Обучението в  програмата се осъществява на английски език, по английски стандарти и в малки групи, в които всеки студент получава персонално внимание. Традиционно в нея кандидатстват възпитаници на УНСС и други университети в страната, както и завършили бакалавърска степен в чуждестранни университети. Завършилите програмата имат много успешна професионална реализация, като повечето от тях работят на престижни позиции в международни компании, а други продължават обучението си в докторски програми у нас и в чужбина.

 

ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ
НА УНСС И МЕЖДУНАРОДНАТА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

Магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ядрена сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., както и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи на Република България. Програмата стартира през учебната 2015/2016 г., като основната й цел е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В програмата участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия.

 

НОВА ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“
НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ
(UNINT)

Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра e в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.

 

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ 
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до 12.09.2017 г.

Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08. до 19.09.2017 г.

Кандидатмагистърски тест, електронен формат – от 13.09. до 14.09.2017 г.

Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 15.09.2017 г.

Кандидатмагистърски тест, писмен формат – 24.09.2017 г.

Изпит по английски език за хартиена сесия – 24.09.2017 г. от 14 ч.

Изпит/есе – хартиен носител – 24.09.2017 г. от 15.30 ч.

Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2017 г.

Обявяване на класирането – 28.09.2017 г.

Записване – от 02.10. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя)