Обновено: сряда, 23 август 2017 16:23

Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър".

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за платено обучение и отделни незаети места, държавна поръчка,

в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности

 

 

Условия за кандидатстване

Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия:

- да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;

или

- да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски);

или

-  да положат конкурсен изпит в УНСС в електронен и/или хартиен формат по определен график.

 

Документи за кандидатстване:

- заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);

- оригинал на диплома за завършено средно образование;

- състезателна карта (по образец за УНСС);

- документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него;

- документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС).

 

Срокове

От 11 до 20 септември – подаване на документи за допълнителен прием и провеждане на електронни изпити

На 21 септември – провеждане на изпит в хартиен формат.

На 25 септември – обявяване на класирането.

От 26 до 29 септември – записване на класираните.

                                                                                                                                                 


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за платено обучение и отделни незаети места, държавна поръчка,

в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности

Направление/Поднаправление/Специалност

 

Държавна поръчка

Платено обучение

Редовно обучение

 

 

Направление „Икономика“

 

 

Икономика и бизнес

 

Х

Икономика с чуждоезиково обучение

Х

Х

Икономика и управление с преподаване на английски език

Х

Х

Финанси, счетоводство и контрол

 

Х

Приложна информатика, комуникации и иконометрия

 

Х

Икономика, общество и човешки ресурси

Х

Х

Икономика и инфраструктура

Х

Х

Направление „Администрация и управление“

Х

Х

Направление „Политически науки“

 

 

Международни отношения

Х

Х

Политология

Х

Х

Направление „Социология, антропология и науки за културата“

 

 

Социология/икономика и общество

 

Х

Направление „Обществени комуникации и информационни науки“

 

 

Медии и журналистика

 

Х

Медия икономика

 

Х

Направление „Право“

Х

Х

Дистанционно обучение

 

 

Направление „Икономика“

 

 

Икономика, общество и човешки ресурси

 

Х

Икономика и инфраструктура

 

Х

Финанси, счетоводство и контрол

 

Х

Направление „Администрация и управление“

 

Х