100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 02 август 2017 18:44

Класиране за общежития


График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г.

Онлайн подаване на документи за общежитие

ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

Заявление


Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2017/2018 г. за студентите:

II курс - ОКС „бакалавър”4,00 включително;

III курс - ОКС „бакалавър”4,00 включително;

IV курс - ОКС „бакалавър”4,00 включително;

ОКС „магистър”4,00 включително.

Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 15.09.2017 г. (в работните дни).