Учебен график
Обновено: четвъртък, 13 юли 2017 11:21

График за Кандидатстуденстка кампания

Кандидатстуденстка кампания ОКС „магистър“ – септември 2017 г.:

Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 21.08.2017 г. до 12.09.2017 г.
Прием на документи за хартиена сесия: от 21.08.2017 г. до 19.09.2017 г.
Кандидатмагистърски тест, електронен формат: от 13.09 до 14.09.2017 г.
Обявяване на резултатите от електронна сесия: до 15.09.2017 г.
Кандидатмагистърски тест, писмен формат : 24.09.2017 г.
Изпит по английски език за хартиена сесия: 24.09.2017 г. от 14 ч.
Изпит/есе – хартиен носител: 24.09.2017 г. от 1530 ч.
Обявяване на резултатите от хартиена сесия: 26.09.2017 г.
Обявяване на класиране: 28.09.2017 г.
Записване на новорприети студенти: от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя)

Кандидатстудентска кампания ОКС „магистър“ – януари 2018 г.:

Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и  от 03.01.2018 г. до 11.01.2018 г.
Прием на документи за хартиена сесия: от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и от 03.01.2018 до 18.01.2018 г.
Кандидатмагистърски тест, електронен формат: от 15.01.2018 г. до 16.01.2018 г.
Обявяване на резултатите от електронна сесия: до 17.01.2018 г.
Кандидатмагистърски тест, хартиен формат: 21.01.2018 г.
Изпит по английски език за хартиена сесия: 21.01.2018 г. от 12 ч.
Изпит/есе – хартиен носител: 21.01.2018 гот 1430 ч.
Обявяване на резултатите от хартиена сесия: 23.01.2018 г.
Обявяване на класиране: 25.01.2018 г.
Записване: от 29.01 до 05.02. 2018 г. (без събота и неделя)

Предварителен кандидатмагистърски прием - септември 2018 г.:

Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия: от 05. 02.2018 г. до 02.03.2018 г. Явяване на изпит: от  06.03.2018 г.
Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (електронна) сесия: от 06. 03.2018 г. до 04.05.2018 г.  Явяване на изпит:  от 09.05.2018 г.
Подаване на регистрационни карти за предварителна (хартиена) сесия: от 06.03.2018 г. до 25.04.2018 г. Явяване на изпит: 29.04.2018 г.