100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 02 юли 2018 13:40

График за кандидатстуденстка кампания

  

Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – септември 2018 г.:

Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г.

Прием на документи за хартиена сесия: от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г.

Кандидатмагистърски тест, електронен формат: от 12.09.2018 г. до 13.09.2018 г

Обявяване на резултатите от електронна сесия: до 14.09.2018 г.

Кандидатмагистърски тест, писмен формат: 24.09.2018 г.

Изпит по английски език, хартиена сесия: 24.09.2018 г. от 14 ч.

Изпит /есе – хартиен носител: 24.09.2018 г. от 15.30 ч.

Обявяване на резултатите от хартиена сесия: 26.09.2018 г.

Обявяване на класиране: 28.09.2018 г.

Записване на новоприети студенти: от 02.10.2018 г. до 09.10.2018 г. (без събота и неделя)

 

Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – януари 2019 г.:

Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и  от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г.

Прием на документи за хартиена сесия: от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и от 02.01.2019 г. до 17.01.2019 г.

Кандидатмагистърски тест, електронен формат: от 14.01.2019 г. до 15.01.2019 г.

Обявяване на резултатите от електронна сесия: до 16.01.2019 г.

Кандидатмагистърски тест, хартиен формат: 20.01.2019 г.

Изпит по английски език, хартиена сесия: 20.01.2019 г. от 12 ч.

Изпит /есе – хартиен носител: 20.01.2019 г. от 14.30 ч.

Обявяване на резултатите от хартиена сесия: 22.01.2019 г.

Обявяване на класиране: 24.01.2019 г.

Записване: от 28.01.2019 г.  до 04.02. 2019 г. (без събота и неделя)

 

Предварителен кандидатмагистърски прием за м. септември 2019 г.:

Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия: от 04. 02.2019 г. до 01.03.2019 г.
Явяване на изпит: от 06.03.2019 г.

Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (електронна) сесия: от 07. 03.2019 г. до 03.05.2019 г. 
Явяване на изпит: 09.05.2019 г.

Подаване на регистрационни карти за предварителна (хартиена) сесия: от 07.03.2019 г. до 17.04.2019 г.
Явяване на изпит: от 21.04.2019 г.