Обновено: сряда, 14 юни 2017 15:47

Европейски бизнес и финанси

Съвместна магистърска програма между УНСС и

Университета Нотингам Трент – Великобритания

“Европейски бизнес и финанси”

 

От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент – Великобритания.

През 2017 г. ще се дипломира деветият випуск студенти.

 Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво.

Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам  Трент – Великобритания. Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обучение в магистърска степен във Великобритания. Обучението в УНСС е по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент.

 

Срок на обучение: 4 семестъра / 2 години

 

От учебната 2017/2018 г. УНСС разкри 10 места държавна поръчка, които ще помогнат на 10 от най-добрите студенти да се обучават при преференциални такси през първите два семестъра на обучение, които се провеждат в УНСС.

През първия семестър на втората академична година обучението се провежда в университета Нотингам Трент – Великобритания.Обучението в Нотингам трае 3 месеца (от средата на м. септември до средата на м. декември). Занятията се провеждат всеки ден от понеделник до петък, като студентите се разпределят в групи със студенти от други националности.

Завършилите програмата могат да работят като: специалисти и експерти в  сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

   

За програмата

Условия за кандидатстване

График и срокове

Финасови условия и документи

Спецификация на програмата

Учебен план

   

Контакти:

Ръководител на програмата за УНСС:

Гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева

Кабинет: 2020

Email: [email protected]

Помощник-администратор

Станислава Димитрова

Email: [email protected]