Обновено: сряда, 22 февруари 2017 11:09

Институционална акредитация

Оценка
ОКС

Капацитет Акредитацията е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до:
Оценка 9,65
бакалавър,
маг
истър,
доктор
27 320 19.07.2012 г.   шест години 19.07.2018 г. 19.07.2017 г.