Информационен ден по Euroatom

сряда, 14 септември 2016 15:41

Разглеждате снимки от Информационен ден по Euroatom

Вижте пълен текст на Информационен ден по Euroatom

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откри форума и приветства участниците в информационния ден. Той ги запозна с университетската образователна дейност в областта на ядрената сигурност и с международната магистърска програма „Ядрена сигурност“, която вече втора година се организира от нашия университет съвместно с МААЕ - Виена и към нея има сериозен международен интерес. 

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откри форума и приветства участниците в информационния ден. Той ги запозна с университетската образователна дейност в областта на ядрената сигурност и с международната магистърска програма „Ядрена сигурност“, която вече втора година се организира от нашия университет съвместно с МААЕ - Виена и към нея има сериозен международен интерес. 

Страница:

Галерия снимки от Информационен ден по Euroatom ...