Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико

понеделник, 12 септември 2016 12:42

Разглеждате снимки от Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико

Вижте пълен текст на Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико

В конференцията участваха  над 300 представители на местната власт в Мексико – органи на управление и служители на местната администрацията,  представители на Министерството на външните работи на Мексико и на международни организации като John-Mary Kauzia – Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Arturo Herrera – Sector Manager: Governance Global Practice, Latin America and Caribbean Region, World Bank и др. 

В конференцията участваха  над 300 представители на местната власт в Мексико – органи на управление и служители на местната администрацията,  представители на Министерството на външните работи на Мексико и на международни организации като John-Mary Kauzia – Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Arturo Herrera – Sector Manager: Governance Global Practice, Latin America and Caribbean Region, World Bank и др. 

Страница:

Галерия снимки от Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико ...