Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“

Разглеждате снимки от Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“

Вижте пълен текст на Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“

При откриването на форума. Доц. Благоев, проф. Статев, доц. Маркова и доц. Забунов (отдясно наляво)

При откриването на форума. Доц. Благоев, проф. Статев, доц. Маркова и доц. Забунов (отдясно наляво)

Страница:

Галерия снимки от Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ ...