Новият ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ благодари на проф. Статев

петък, 11 декември 2015 16:01

Разглеждате снимки от Новият ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ благодари на проф. Статев

Вижте пълен текст на Новият ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ благодари на проф. Статев

В писмо до проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, новоизбраният ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков благодари за поздравленията по случай встъпването му в  длъжност. „Искам да Ви уверя, че най-искреното ми желание е нашите две висши училища да продължат ползотворното си сътрудничество. Очаквам с нетърпение и съвместната ни работа в Съвета на ректорите в името на издигането на авторитета на академичната общност в българското общество и гарантирането на справедливо финансиране на качеството на преподаването и научните изследвания“, посочва в писмото си проф. Герджиков.

В писмо до проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, новоизбраният ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков благодари за поздравленията по случай встъпването му в  длъжност. „Искам да Ви уверя, че най-искреното ми желание е нашите две висши училища да продължат ползотворното си сътрудничество. Очаквам с нетърпение и съвместната ни работа в Съвета на ректорите в името на издигането на авторитета на академичната общност в българското общество и гарантирането на справедливо финансиране на качеството на преподаването и научните изследвания“, посочва в писмото си проф. Герджиков.

Галерия снимки от Новият ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ благодари на проф. Статев ...