Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“

сряда, 25 ноември 2015 16:28

Разглеждате снимки от Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“

Вижте пълен текст на Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“

Двудневна национална конференция на тема „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) на УНСС. На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС, Женева, Влатка Петрович, директор на Центъра за трансфер на технологии към Университета в Загреб, Хърватия, д-р Неделко Милосавлевич, директор на Центъра за технологичен трансфер в Университета в Белград, Сърбия. Сред лекторите на конференцията са учени от УНСС, ВУЗФ, УНИБИТ, ПУ „П. Хилендарски“, БАН и др.

Двудневна национална конференция на тема „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) на УНСС. На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС, Женева, Влатка Петрович, директор на Центъра за трансфер на технологии към Университета в Загреб, Хърватия, д-р Неделко Милосавлевич, директор на Центъра за технологичен трансфер в Университета в Белград, Сърбия. Сред лекторите на конференцията са учени от УНСС, ВУЗФ, УНИБИТ, ПУ „П. Хилендарски“, БАН и др.

Страница:

Галерия снимки от Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите  ...