Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век”

сряда, 01 юли 2015 12:41

Разглеждате снимки от Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век”

Вижте пълен текст на Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век”

Академична лекция на тема „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и  XVII век” изнесе в зала „Научни съвети“ доц. д-р Марко Димитров, научен секретар на катедра „Политическа икономия“. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ръководители на катедри, преподаватели. 

Академична лекция на тема „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и  XVII век” изнесе в зала „Научни съвети“ доц. д-р Марко Димитров, научен секретар на катедра „Политическа икономия“. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ръководители на катедри, преподаватели. 

Страница:

Галерия снимки от Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стоп ...