Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора"

понеделник, 11 май 2015 16:16

Разглеждате снимки от Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора"

Вижте пълен текст на Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора"

Дискусионен форум на тема „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора" се проведе в голямата конферентна зала на университета. На форума, организиран от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Р България и Университета за национално и световно стопанство, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на  ИСС, Ариане Родер,  вицепрезидент на група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), проф. д.ик.н. Нено Павлов, зам.-председател на ИСС, експерти  от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката, представители на социални предприятия, неправителствени организации, преподаватели, студенти от УНСС и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Дискусионен форум на тема „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора" се проведе в голямата конферентна зала на университета. На форума, организиран от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Р България и Университета за национално и световно стопанство, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на  ИСС, Ариане Родер,  вицепрезидент на група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), проф. д.ик.н. Нено Павлов, зам.-председател на ИСС, експерти  от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката, представители на социални предприятия, неправителствени организации, преподаватели, студенти от УНСС и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Страница:

Галерия снимки от Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през пер ...