Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт

вторник, 28 април 2015 11:03

Разглеждате снимки от Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт

Вижте пълен текст на Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт

Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт бе открита в голямата конферентна зала. Тридневният форум е организиран от УНСС и Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“ (ВУИ), Русия, с подкрепата на представителството на Россотрудничество в Република България. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. Владимир Автономов, научен ръководител на Факултета по икономически науки на ВУИ,  д.ик.н. Татяна Четвернина, директор по сътрудничеството със страните от ОНД, Централна и Източна Европа в руския университет, Роберт Шестаков, първи секретар на посолството на РФ, представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация, Виктор Баженов, ръководител на представителството на Россотрудничество в България и директор на Руския културно-информационен център в София, декани на факултети, ръководители на катедри на УНСС, преподаватели, студенти.

Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт бе открита в голямата конферентна зала. Тридневният форум е организиран от УНСС и Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“ (ВУИ), Русия, с подкрепата на представителството на Россотрудничество в Република България. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. Владимир Автономов, научен ръководител на Факултета по икономически науки на ВУИ,  д.ик.н. Татяна Четвернина, директор по сътрудничеството със страните от ОНД, Централна и Източна Европа в руския университет, Роберт Шестаков, първи секретар на посолството на РФ, представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация, Виктор Баженов, ръководител на представителството на Россотрудничество в България и директор на Руския културно-информационен център в София, декани на факултети, ръководители на катедри на УНСС, преподаватели, студенти.

Страница:

Галерия снимки от Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт ...