Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

вторник, 21 април 2015 13:46

Разглеждате снимки от Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

Вижте пълен текст на Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

Отляво надясно: доц. Тодор Тодоров, проф. Валентин Гоев, Павол Вайс, доц. Петър Петров

Отляво надясно: доц. Тодор Тодоров, проф. Валентин Гоев, Павол Вайс, доц. Петър Петров

Страница:

Галерия снимки от Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в тури ...