Дипломи за младите маркетолози и плановици

петък, 14 ноември 2014 16:15

Разглеждате снимки от Дипломи за младите маркетолози и плановици

Вижте пълен текст на Дипломи за младите маркетолози и плановици

При откриването на церемонията. Отляво надясно: доц. д-р Галя Младенова, зам.-декан на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Христо Катранджиев, зам.-ръководител на катедрата, гл.ас. д-р Йовка Банкова, научен секретар на катедрата

При откриването на церемонията. Отляво надясно: доц. д-р Галя Младенова, зам.-декан на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Христо Катранджиев, зам.-ръководител на катедрата, гл.ас. д-р Йовка Банкова, научен секретар на катедрата

Страница:

Галерия снимки от Дипломи за младите маркетолози и плановици ...