Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“

четвъртък, 29 май 2014 8:53

Разглеждате снимки от Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“

Вижте пълен текст на Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“

Проф. Статев представя госта. Вляво от него: проф. Талеб Рифай, Бранимир Ботев, проф. Тадаръков

Проф. Статев представя госта. Вляво от него: проф. Талеб Рифай, Бранимир Ботев, проф. Тадаръков

Страница:

Галерия снимки от Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стан ...