Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“

вторник, 13 май 2014 15:17

Разглеждате снимки от Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“

Вижте пълен текст на Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“

На официална церемония ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание  „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, извънредният и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Андрияна Сукова-Тошева, директор на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" в Европейската комисия и възпитаничка на УНСС, бившият министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, студенти, гости.

На официална церемония ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание  „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, извънредният и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Андрияна Сукова-Тошева, директор на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" в Европейската комисия и възпитаничка на УНСС, бившият министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, студенти, гости.

Страница:

Галерия снимки от Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ ...