Университетска годишна научна сесия

четвъртък, 12 декември 2013 16:03

Разглеждате снимки от Университетска годишна научна сесия

Вижте пълен текст на Университетска годишна научна сесия

Отдясно наляво: заместник-ректорите на университета проф. д.ик. н. Валентин Кисимов, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков

Отдясно наляво: заместник-ректорите на университета проф. д.ик. н. Валентин Кисимов, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков

Страница:

Галерия снимки от Университетска годишна научна сесия ...