Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа

вторник, 28 май 2013 14:32

Разглеждате снимки от Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа

Вижте пълен текст на Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите.

Страница:

Галерия снимки от Курс в ИСК постави началото  на първото полиграфско училище в Европа  ...