УНСС гостува на Априловската гимназия

четвъртък, 04 април 2024 10:54

Разглеждате снимки от УНСС гостува на Априловската гимназия

Вижте пълен текст на УНСС гостува на Априловската гимназия

В представянето на Университета гл. ас. д-р Емилия Дунева от катедра „Управление“ обърна внимание на специалностите, които предлага Университетът, като посъветва учениците да проучат учебните планове и какви дициплини ще изучават, както и каква реализация предполага дадената специалност. Тя ги запозна и с начините за кандидатстване, включително чрез пробните изпити във формат ДЗИ, единния приемем изпит и състезанията.

В представянето на Университета гл. ас. д-р Емилия Дунева от катедра „Управление“ обърна внимание на специалностите, които предлага Университетът, като посъветва учениците да проучат учебните планове и какви дициплини ще изучават, както и каква реализация предполага дадената специалност. Тя ги запозна и с начините за кандидатстване, включително чрез пробните изпити във формат ДЗИ, единния приемем изпит и състезанията.

Страница:

Галерия снимки от УНСС гостува на Априловската гимназия ...