Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030"

сряда, 24 ноември 2021 11:38

Разглеждате снимки от Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030"

Вижте пълен текст на Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030"

Есенната академия стартира през 2014 г. като форум за обмен на информация и идеи за научни изследвания и преподавателска работа на екипа на катедра „Публична администрация“ в УНСС. Ежегодното й провеждане постепенно я е утвърдило като национален форум, включен в годишния календар с прояви на Института по публична администрация. От 2019 г. Есенната академия е факултетна проява, организирана от всички катедри, осигуряващи преподаването в професионалното направление „Администрация и управление“. Тя привлича интереса на изследователи от други висши училища и от практиката и е успешен инструмент за поддържане и разширяване на партньорската мрежа и общността.

Есенната академия стартира през 2014 г. като форум за обмен на информация и идеи за научни изследвания и преподавателска работа на екипа на катедра „Публична администрация“ в УНСС. Ежегодното й провеждане постепенно я е утвърдило като национален форум, включен в годишния календар с прояви на Института по публична администрация. От 2019 г. Есенната академия е факултетна проява, организирана от всички катедри, осигуряващи преподаването в професионалното направление „Администрация и управление“. Тя привлича интереса на изследователи от други висши училища и от практиката и е успешен инструмент за поддържане и разширяване на партньорската мрежа и общността.

Страница:

Галерия снимки от Осма есенна академия „Администрация и управление: #университетът2030" ...