Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд

петък, 29 ноември 2019 9:32

Разглеждате снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд

Вижте пълен текст на Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд

Университетът за национално и световно стопанство и Културно-информационният център (КИЦ) - Цариброд ще си сътрудничат в разработването на проекти, целящи развитието и утвърждаването на духовните ценности, езика, образованието, науката и културата, ще обменят информация за различни дейности, свързани с научни, учебни, бизнес и други събития на УНСС и КИЦ. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Далибор Миланов, секретар на КИЦ Цариброд (<i>на снимките долу</i>).

Университетът за национално и световно стопанство и Културно-информационният център (КИЦ) - Цариброд ще си сътрудничат в разработването на проекти, целящи развитието и утвърждаването на духовните ценности, езика, образованието, науката и културата, ще обменят информация за различни дейности, свързани с научни, учебни, бизнес и други събития на УНСС и КИЦ. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Далибор Миланов, секретар на КИЦ Цариброд (на снимките долу).

Страница:

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд ...