Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“

четвъртък, 28 ноември 2019 13:40

Разглеждате снимки от Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“

Вижте пълен текст на Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“

„30 години: преход, поуки и перспективи“ беше темата на международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи университети в България, Русия, Беларус, Албания, Украйна, Косово и др.

„30 години: преход, поуки и перспективи“ беше темата на международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи университети в България, Русия, Беларус, Албания, Украйна, Косово и др.

Страница:

Галерия снимки от Международна научна конференция  „30 години: преход, поуки и перспективи“ ...