Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

понеделник, 25 ноември 2019 22:02

Разглеждате снимки от Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

Вижте пълен текст на Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

Катедра „Физическо възпитание и спорт” проведе своята Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум беше под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и в него взеха участие представители на академичната общност в областта на физическото възпитание и спорта от водещи университети в България, Албания, Португалия, Испания и др., както и много гости.

Катедра „Физическо възпитание и спорт” проведе своята Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум беше под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и в него взеха участие представители на академичната общност в областта на физическото възпитание и спорта от водещи университети в България, Албания, Португалия, Испания и др., както и много гости.

Страница:

Галерия снимки от Четвърта международна научна конференция  „Съвременни тенденции, проблеми и инов ...