УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU

неделя, 29 септември 2019 15:01

Разглеждате снимки от УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU

Вижте пълен текст на УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU

Нашият университет беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите от Югоизточна Европа и Черноморския регион“. Форумът се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

Нашият университет беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите от Югоизточна Европа и Черноморския регион“. Форумът се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

Страница:

Галерия снимки от УНСС беше домакин и организатор на XV  Международна научна конференция на ASECU  ...