Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

понеделник, 23 септември 2019 15:52

Разглеждате снимки от Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

Вижте пълен текст на Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

На церемонията по тържественото закриване доц. д-р Стела Ралева – зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Чест и гордост е за нашия университет да бъде домакин на подобно мащабно международно събитие, посочи тя и пожела на всички много успехи, вдъхновение и бъдещи срещи.

На церемонията по тържественото закриване доц. д-р Стела Ралева – зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Чест и гордост е за нашия университет да бъде домакин на подобно мащабно международно събитие, посочи тя и пожела на всички много успехи, вдъхновение и бъдещи срещи.

Страница:

Галерия снимки от Студенти и преподаватели от 13 университета участваха  в VIII ASECU Младежка меж ...