Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

понеделник, 10 юни 2019 16:06

Разглеждате снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Вижте пълен текст на Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

От името на Общоикономическия факултет поздравителен адрес към участниците в научната конференция прочете неговият декан проф. д-р Маргарита Атанасова. В него се посочва, че международната научна конференция има ценен принос за изследователския диалог и дискусиите в научното поле на статистиката и информатиката като мощен фактор за трансформация на съвременната наука и практика.

От името на Общоикономическия факултет поздравителен адрес към участниците в научната конференция прочете неговият декан проф. д-р Маргарита Атанасова. В него се посочва, че международната научна конференция има ценен принос за изследователския диалог и дискусиите в научното поле на статистиката и информатиката като мощен фактор за трансформация на съвременната наука и практика.

Страница:

Галерия снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данн ...