Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

понеделник, 10 юни 2019 16:06

Разглеждате снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Вижте пълен текст на Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Според г-н Александър Николов, мениджър на глобалните технологични услуги в IBM - България, 42 на сто от бизнес лидерите в света смятат, че успехът на техните фирми зависи от обработката на Големите данни. Изключителна роля играят и университетите, защото те подготвят бъдещите кадри, посочи г-н Николов и заяви желанието на IBM - България да си сътрудничи с УНСС.

Според г-н Александър Николов, мениджър на глобалните технологични услуги в IBM - България, 42 на сто от бизнес лидерите в света смятат, че успехът на техните фирми зависи от обработката на Големите данни. Изключителна роля играят и университетите, защото те подготвят бъдещите кадри, посочи г-н Николов и заяви желанието на IBM - България да си сътрудничи с УНСС.

Страница:

Галерия снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данн ...