Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

понеделник, 10 юни 2019 16:06

Разглеждате снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Вижте пълен текст на Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

От името на Института по творчески индустрии и бизнес поздравителен адрес прочете неговият директор проф. д-р Владя Борисова. Конференцията е естествено продължение на инициативата за създаване на Център за компетентност. Центърът за трансфер на технологии, който беше създаден по проект на Центъра за компетентност, вече е към Института по творчески индустрии и бизнес и една от основните му задачи е да създава иновации, а те трябва да бъдат защитени чрез интелектуалната собственост, подчерта проф. Борисова. 

От името на Института по творчески индустрии и бизнес поздравителен адрес прочете неговият директор проф. д-р Владя Борисова. Конференцията е естествено продължение на инициативата за създаване на Център за компетентност. Центърът за трансфер на технологии, който беше създаден по проект на Центъра за компетентност, вече е към Института по творчески индустрии и бизнес и една от основните му задачи е да създава иновации, а те трябва да бъдат защитени чрез интелектуалната собственост, подчерта проф. Борисова. 

Страница:

Галерия снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данн ...