Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

понеделник, 10 юни 2019 16:06

Разглеждате снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Вижте пълен текст на Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Международната научна конференция на тема „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).  

Международната научна конференция на тема „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).  

<i>Откриването на форума</i>

Откриването на форума

На откриването на форума проф. д-р Веселка Павлова &ndash; председател на програмния съвет, акцентира върху актуалността на проблемите, свързани с приложението на Големите данни като източник на допълнителна статистическа информация. Те могат да се използват както в дейността на Националния статистически институт, така и при анализите и обосноваването на ефективни управленски решения. Радостен е фактът, че половината от заявените 47 доклада са на студенти и докторанти. Това показва как могат да бъдат обединени усилията на младите хора от различни области, които се занимават с приложението на Големи данни, посочи проф. Веселка Павлова.

На откриването на форума проф. д-р Веселка Павлова – председател на програмния съвет, акцентира върху актуалността на проблемите, свързани с приложението на Големите данни като източник на допълнителна статистическа информация. Те могат да се използват както в дейността на Националния статистически институт, така и при анализите и обосноваването на ефективни управленски решения. Радостен е фактът, че половината от заявените 47 доклада са на студенти и докторанти. Това показва как могат да бъдат обединени усилията на младите хора от различни области, които се занимават с приложението на Големи данни, посочи проф. Веселка Павлова.

Сътрудничеството ни с Националния статистически институт (НСИ) е пример за връзката и взаимопроникването между науката и практиката. Всяка година в УНСС се провеждат 24 обучителни курса и за нас е чест, че има какво да дадем на колегите и че отново сме на картата на европейските научни изследвания, отбеляза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев.<i></i>

Сътрудничеството ни с Националния статистически институт (НСИ) е пример за връзката и взаимопроникването между науката и практиката. Всяка година в УНСС се провеждат 24 обучителни курса и за нас е чест, че има какво да дадем на колегите и че отново сме на картата на европейските научни изследвания, отбеляза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев.

В приветствието си към участниците в научната конференция г-н Сергей Цветарски отбеляза, че статистиката заема достойно място в УНСС. Преди пет години, когато заех поста председател на НСИ, отбелязах няколко приоритета. Един от тях е сътрудничеството с академичната общност, който досега отстоявам. Част от това сътрудничество е настоящата научна конференция, но има още много инициативи, по които си партнираме с УНСС, например обучение на наши колеги от съседни страни. Отзивите са много добри, а имаме и още възможности - например включване в европейската статистическа магистърска програма, каза г-н Цветарски.

В приветствието си към участниците в научната конференция г-н Сергей Цветарски отбеляза, че статистиката заема достойно място в УНСС. Преди пет години, когато заех поста председател на НСИ, отбелязах няколко приоритета. Един от тях е сътрудничеството с академичната общност, който досега отстоявам. Част от това сътрудничество е настоящата научна конференция, но има още много инициативи, по които си партнираме с УНСС, например обучение на наши колеги от съседни страни. Отзивите са много добри, а имаме и още възможности - например включване в европейската статистическа магистърска програма, каза г-н Цветарски.

Когато преди три години кандидатствахме с проект за изграждането на Центъра за компетентност, започнахме да подреждаме картината на Големите данни, да трупаме знанието, което всеки един от нас имаше, за да градим отношения, изтъкна проф. д-р Камелия Стефанова. Тя допълни, че за пръв път понятието &bdquo;Големи данни&ldquo; се появява през далечната 1944 г., а основанието е било анализ на библиотечното дело. Оттам започва големият бум на Големите данни. През 2003 г. се оказва, че данните в света се удвояват на всеки две години. Проблемът е какво да се прави с тях, защото статистиката сочи, че едва 0.5% от информацията се обработва и анализира, отбеляза проф. Стефанова.

Когато преди три години кандидатствахме с проект за изграждането на Центъра за компетентност, започнахме да подреждаме картината на Големите данни, да трупаме знанието, което всеки един от нас имаше, за да градим отношения, изтъкна проф. д-р Камелия Стефанова. Тя допълни, че за пръв път понятието „Големи данни“ се появява през далечната 1944 г., а основанието е било анализ на библиотечното дело. Оттам започва големият бум на Големите данни. През 2003 г. се оказва, че данните в света се удвояват на всеки две години. Проблемът е какво да се прави с тях, защото статистиката сочи, че едва 0.5% от информацията се обработва и анализира, отбеляза проф. Стефанова.

Според г-н Александър Николов, мениджър на глобалните технологични услуги в IBM - България, 42 на сто от бизнес лидерите в света смятат, че успехът на техните фирми зависи от обработката на Големите данни. Изключителна роля играят и университетите, защото те подготвят бъдещите кадри, посочи г-н Николов и заяви желанието на IBM - България да си сътрудничи с УНСС.

Според г-н Александър Николов, мениджър на глобалните технологични услуги в IBM - България, 42 на сто от бизнес лидерите в света смятат, че успехът на техните фирми зависи от обработката на Големите данни. Изключителна роля играят и университетите, защото те подготвят бъдещите кадри, посочи г-н Николов и заяви желанието на IBM - България да си сътрудничи с УНСС.

От името на Общоикономическия факултет поздравителен адрес към участниците в научната конференция прочете неговият декан проф. д-р Маргарита Атанасова. В него се посочва, че международната научна конференция има ценен принос за изследователския диалог и дискусиите в научното поле на статистиката и информатиката като мощен фактор за трансформация на съвременната наука и практика.

От името на Общоикономическия факултет поздравителен адрес към участниците в научната конференция прочете неговият декан проф. д-р Маргарита Атанасова. В него се посочва, че международната научна конференция има ценен принос за изследователския диалог и дискусиите в научното поле на статистиката и информатиката като мощен фактор за трансформация на съвременната наука и практика.

Поздравителен адрес на декана на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра &bdquo;Счетоводство и анализ&ldquo; проф. д-р Снежана Башева беше прочетен от проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на факултета. В него беше отбелязано, че ръководството на факултета изразява най-топлите си чувства към участниците в конференцията и поздравява организаторите за включването на студенти и докторанти във форума.

Поздравителен адрес на декана на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ проф. д-р Снежана Башева беше прочетен от проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на факултета. В него беше отбелязано, че ръководството на факултета изразява най-топлите си чувства към участниците в конференцията и поздравява организаторите за включването на студенти и докторанти във форума.

От името на Института по творчески индустрии и бизнес поздравителен адрес прочете неговият директор проф. д-р Владя Борисова. Конференцията е естествено продължение на инициативата за създаване на Център за компетентност. Центърът за трансфер на технологии, който беше създаден по проект на Центъра за компетентност, вече е към Института по творчески индустрии и бизнес и една от основните му задачи е да създава иновации, а те трябва да бъдат защитени чрез интелектуалната собственост, подчерта проф. Борисова.&nbsp;

От името на Института по творчески индустрии и бизнес поздравителен адрес прочете неговият директор проф. д-р Владя Борисова. Конференцията е естествено продължение на инициативата за създаване на Център за компетентност. Центърът за трансфер на технологии, който беше създаден по проект на Центъра за компетентност, вече е към Института по творчески индустрии и бизнес и една от основните му задачи е да създава иновации, а те трябва да бъдат защитени чрез интелектуалната собственост, подчерта проф. Борисова. 

В доклада си на тема &bdquo;Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни&ldquo; проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, разгледа механизма за обработване на данните и дигитализирането на процесите.

В доклада си на тема „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, разгледа механизма за обработване на данните и дигитализирането на процесите.

Галерия снимки от Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данн ...