Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

четвъртък, 30 май 2019 10:50

Разглеждате снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

Вижте пълен текст на Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

Установяване на работни взаимоотношения в областта на студентските практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. Това предвижда меморандумът между УНСС и Делойт България ЕООД, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник на фирмата (<i>на снимката долу</i>).

Установяване на работни взаимоотношения в областта на студентските практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. Това предвижда меморандумът между УНСС и Делойт България ЕООД, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник на фирмата (на снимката долу).

Страница:

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество  между УНСС и Делойт България ЕООД ...