Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва

сряда, 22 май 2019 9:37

Разглеждате снимки от Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва

Вижте пълен текст на Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва

В заключителна фаза са преговорите за едногодишна програма за сътрудничество между УНСС и <strong><a href="http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx">Финансовия университет при правителството на Руската Федерация</a></strong>. Във връзка с тяхното финализиране по покана на ректора на УНСС &ndash; проф. д.ик.н. Стати Статев, на посещение в нашия университет беше г-н Пьотр Куприков &ndash; съветник на ректора на Финансовия университет.

В заключителна фаза са преговорите за едногодишна програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет при правителството на Руската Федерация. Във връзка с тяхното финализиране по покана на ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, на посещение в нашия университет беше г-н Пьотр Куприков – съветник на ректора на Финансовия университет.

Страница:

Галерия снимки от Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва ...