Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

сряда, 03 април 2019 15:14

Разглеждате снимки от Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

Вижте пълен текст на Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

В продължение на три дни УНСС беше домакин на Дискусионни срещи - част от Мисията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България. Събитието беше организирано от Института по творчески индустрии и бизнес, съвместно с  Патентното ведомство на Р България и СОИС. Във форума участваха представители на академичните среди, на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на други държавни институции, на стопански сдружения, центрове за трансфер на технологии в България и на индустрията. Модератор на срещите беше проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес.

В продължение на три дни УНСС беше домакин на Дискусионни срещи - част от Мисията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България. Събитието беше организирано от Института по творчески индустрии и бизнес, съвместно с  Патентното ведомство на Р България и СОИС. Във форума участваха представители на академичните среди, на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на други държавни институции, на стопански сдружения, центрове за трансфер на технологии в България и на индустрията. Модератор на срещите беше проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес.

Страница:

Галерия снимки от Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото съст ...