Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

сряда, 27 февруари 2019 16:08

Разглеждате снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

Вижте пълен текст на Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

Провеждане в УНСС на обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите на &bdquo;ДСК Транс Секюрити&ldquo; в областта на икономическата, управленската и правната им подготовка в охранителната дейност; подготовка и изпълнение на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра &bdquo;Национална и регионална сигурност&ldquo; за провеждани стажове и публични дейности от &bdquo;ДСК Транс Секюрити&ldquo;. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и &bdquo;ДСК Транс Секюрити&ldquo; ЕАД, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на дружеството г-н Светлин Бонев (<i>на снимката долу</i>).

Провеждане в УНСС на обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите на „ДСК Транс Секюрити“ в областта на икономическата, управленската и правната им подготовка в охранителната дейност; подготовка и изпълнение на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на дружеството г-н Светлин Бонев (на снимката долу).

Страница:

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество 	между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД ...