Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство

четвъртък, 10 януари 2019 15:42

Разглеждате снимки от Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство

Вижте пълен текст на Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство

На церемонията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), и доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.

На церемонията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), и доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.

Страница:

Галерия снимки от Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство  ...