УНСС изгражда Център за компетентност

понеделник, 17 декември 2018 14:31

Разглеждате снимки от УНСС изгражда Център за компетентност

Вижте пълен текст на УНСС изгражда Център за компетентност

Пред преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Пред преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Страница:

Галерия снимки от УНСС изгражда Център за компетентност  ...