Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“

петък, 30 ноември 2018 12:36

Разглеждате снимки от Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“

Вижте пълен текст на Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“

Научната конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО.

Научната конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО.

Страница:

Галерия снимки от Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията н ...