70 години катедра „Икономикс“

понеделник, 19 ноември 2018 15:57

Разглеждате снимки от 70 години катедра „Икономикс“

Вижте пълен текст на 70 години катедра „Икономикс“

Седемдесетата годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти.

Седемдесетата годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти.

Страница:

Галерия снимки от 70 години катедра „Икономикс“  ...