Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“

сряда, 17 октомври 2018 16:35

Разглеждате снимки от Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“

Вижте пълен текст на Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“

Кръглата маса беше открита от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев,  проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподавател в катедра "МИО и бизнес", и Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ, министър на транспорта (2005-2009).

Кръглата маса беше открита от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев,  проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподавател в катедра "МИО и бизнес", и Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ, министър на транспорта (2005-2009).

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките  на ОИСР - ...