Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“

четвъртък, 28 юни 2018 13:41

Разглеждате снимки от Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“

Вижте пълен текст на Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“

Проф. Статев изтъкна важното значение на конференцията и участието в нея на изтъкнати представители на престижни академични списания, академични структури и бизнеса.

Проф. Статев изтъкна важното значение на конференцията и участието в нея на изтъкнати представители на престижни академични списания, академични структури и бизнеса.

Страница:

Галерия снимки от Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модел ...