Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

петък, 08 юни 2018 8:25

Разглеждате снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Вижте пълен текст на Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Добре дошли на представянето на Центъра за компетентност под името „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни (ДИГД)“. Това е проект по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 и във връзка с това има проекти за два центъра в областта на IT технологиите. С тези думи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, зам.-ръководител на научния колектив и главен координатор по проекта, приветства присъстващите на публичното събитие.

Добре дошли на представянето на Центъра за компетентност под името „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни (ДИГД)“. Това е проект по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 и във връзка с това има проекти за два центъра в областта на IT технологиите. С тези думи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, зам.-ръководител на научния колектив и главен координатор по проекта, приветства присъстващите на публичното събитие.

Това е първият проект в тази област на нашия университет. Негов ръководител е ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев.  Партньори са УНСС, Икономическият университет - Варна, Техническият университет - Габрово, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Това е първият проект в тази област на нашия университет. Негов ръководител е ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев.  Партньори са УНСС, Икономическият университет - Варна, Техническият университет - Габрово, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Длъжни сме да бъдем приятели, защото сме работили и ще продължим да работим заедно с нашите партньори по проекта, посочи проф. Статев и благодари на своите колеги за отзивчивостта и свършената работа по проекта досега.

Длъжни сме да бъдем приятели, защото сме работили и ще продължим да работим заедно с нашите партньори по проекта, посочи проф. Статев и благодари на своите колеги за отзивчивостта и свършената работа по проекта досега.

Длъжни сме да бъдем приятели, защото сме работили и ще продължим да работим заедно с нашите партньори по проекта, посочи проф. Статев и благодари на своите колеги за отзивчивостта и свършената работа по проекта досега.

Длъжни сме да бъдем приятели, защото сме работили и ще продължим да работим заедно с нашите партньори по проекта, посочи проф. Статев и благодари на своите колеги за отзивчивостта и свършената работа по проекта досега.

Успяхме въпреки всички предизвикателства. Амбицията ни е голяма, защото тя е не просто да изпълним проекта. Имаме за цел да съберем Големите данни и с тях да направим съпоставима и достоверна информация. Това е проблем, който в годините се задълбочава, каза проф. Статев и обясни, че институциите, които предоставят статистически данни в България, са много: НСИ, БНБ, търговските банки, Министерството на финансите и др. След сравняване на данните става ясно, че разликите между тях са големи и работата с тях е почти невъзможна. Затова предизвикателството пред нас е много голямо. Предстои да набавим необходимото оборудване, да съберем информацията и да се опитаме да я направим достатъчно атрактивна за ползване. Нашата цел е да създадем уникална национална инфраструктура, в която информацията да бъде предоставена от множество източници, като анализът за нея да бъде поискан от научни и производствени организации, посочи той.

Успяхме въпреки всички предизвикателства. Амбицията ни е голяма, защото тя е не просто да изпълним проекта. Имаме за цел да съберем Големите данни и с тях да направим съпоставима и достоверна информация. Това е проблем, който в годините се задълбочава, каза проф. Статев и обясни, че институциите, които предоставят статистически данни в България, са много: НСИ, БНБ, търговските банки, Министерството на финансите и др. След сравняване на данните става ясно, че разликите между тях са големи и работата с тях е почти невъзможна. Затова предизвикателството пред нас е много голямо. Предстои да набавим необходимото оборудване, да съберем информацията и да се опитаме да я направим достатъчно атрактивна за ползване. Нашата цел е да създадем уникална национална инфраструктура, в която информацията да бъде предоставена от множество източници, като анализът за нея да бъде поискан от научни и производствени организации, посочи той.

Проф. Статев говори и за необходимостта проектът да се разшири и развие в бъдеще. На Балканите има много информация, но тя не се обработва. Имаме възможност да ориентираме проекта към бъдещето и да продължим да го разширяваме не само в България, но и в балканските страни. Тогава приносът на България ще бъде много по-голям и с по-голяма стойност, допълни ректорът.

Проф. Статев говори и за необходимостта проектът да се разшири и развие в бъдеще. На Балканите има много информация, но тя не се обработва. Имаме възможност да ориентираме проекта към бъдещето и да продължим да го разширяваме не само в България, но и в балканските страни. Тогава приносът на България ще бъде много по-голям и с по-голяма стойност, допълни ректорът.

Проф. Статев пожела успех на всички участници и откри символично събитието, заедно с декана на факултет &bdquo;Приложна информатика и статистика&ldquo; и ръководител на научния колектив на проекта проф. д-р Камелия Стефанова и с проф. Кисимов <i>(на снимката долу).</i>

Проф. Статев пожела успех на всички участници и откри символично събитието, заедно с декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на научния колектив на проекта проф. д-р Камелия Стефанова и с проф. Кисимов (на снимката долу).

Проф. Стефанова определи спечелването на проекта като голямо постижение - резултат от много усилия и предварителна работа, която ще продължи и в бъдеще. Амбицията на проекта е голяма &ndash; той включва множество технологични услуги в 8 области на икономиката. Радвам се, че толкова много хора са тук. Всяка една идея и подадена ръка е в името на общия успех, каза тя.

Проф. Стефанова определи спечелването на проекта като голямо постижение - резултат от много усилия и предварителна работа, която ще продължи и в бъдеще. Амбицията на проекта е голяма – той включва множество технологични услуги в 8 области на икономиката. Радвам се, че толкова много хора са тук. Всяка една идея и подадена ръка е в името на общия успех, каза тя.

Основната концепция на проекта беше представена от проф. Кисимов, който даде повече информация за функционалната архитектура на Центъра за компетентност, за концептуалната ИКТ архитектура, за мрежовата архитектура. Представени бяха и ресурсите за отделен партньор, прилагането на принципа на база данни в паметта, концептуалната схема за обработка на Големи данни, създаването на цифрови процеси с Големи данни, виртуалната структура на Центъра за компетентност <i>(на снимката долу).</i>

Основната концепция на проекта беше представена от проф. Кисимов, който даде повече информация за функционалната архитектура на Центъра за компетентност, за концептуалната ИКТ архитектура, за мрежовата архитектура. Представени бяха и ресурсите за отделен партньор, прилагането на принципа на база данни в паметта, концептуалната схема за обработка на Големи данни, създаването на цифрови процеси с Големи данни, виртуалната структура на Центъра за компетентност (на снимката долу).

Галерия снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката  в среда на Големи данни“ ...