Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

петък, 18 май 2018 15:33

Разглеждате снимки от Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

Вижте пълен текст на Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

Много добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, при откриването на форума, който се проведе с подкрепата на Студентския съвет.

Много добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, при откриването на форума, който се проведе с подкрепата на Студентския съвет.

Страница:

Галерия снимки от Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и  ...