Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“

понеделник, 30 април 2018 12:40

Разглеждате снимки от Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“

Вижте пълен текст на Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. Във форума участваха г-жа Моника Зикова от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), представители на ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости.

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. Във форума участваха г-жа Моника Зикова от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), представители на ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости.

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса на тема  „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ ...