УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018”

понеделник, 30 април 2018 12:45

Разглеждате снимки от УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018”

Вижте пълен текст на УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018”

Нашият университет беше домакин на традиционното честване на Деня на момичетата в ИКТ (информационните и комуникационни технологии) - глобална инициатива на Международния съюз по далекосъобщения, чиято цел е да насърчава младите момичета и жени да се обучават и реализират в сферата на ИКТ.

Нашият университет беше домакин на традиционното честване на Деня на момичетата в ИКТ (информационните и комуникационни технологии) - глобална инициатива на Международния съюз по далекосъобщения, чиято цел е да насърчава младите момичета и жени да се обучават и реализират в сферата на ИКТ.

Страница:

Галерия снимки от УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” ...