Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“

четвъртък, 26 април 2018 15:23

Разглеждате снимки от Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“

Вижте пълен текст на Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“

Десетата студентска научна конференция на тема „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики, е поредната значима студентска проява в рамките на няколко дни. Форумът си поставя високи цели – да мотивира студентите - бакалаври и магистри - да правят повече научни разработки, обяви при откриването на конференцията Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет.

Десетата студентска научна конференция на тема „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики, е поредната значима студентска проява в рамките на няколко дни. Форумът си поставя високи цели – да мотивира студентите - бакалаври и магистри - да правят повече научни разработки, обяви при откриването на конференцията Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет.

Страница:

Галерия снимки от Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред менид ...